PATENT

>

Patent / Faydalı Model Ön Araştırma

Patent / Faydalı Model 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükmünce korunur.

Patent / Faydalı Model için bilinmesi gereken ilk husus yenilik unsuru içermesidir. 

Yapmış olduğunuz bu buluşun Patent ya da Faydalı Model olacağı yine Patent Uzmanlarımız tarafından vermiş olduğunuz bilgiler ışığında belirlenecektir.

Uzmanlarımızın vereceği karar doğrultusunda dosyanızın buluş formu hazırlanır. Buluş formu yaklaşık 10 iş gün içerisinde hazırlanır ve tekrar tarafınıza uygunluğunu denetlemeniz için iletilir. Nihai haliyle müracaat 1 gün içerisinde gerçekleşir. 

Dosyalarınız buluşunuzla alakalı alanında uzman çalışanlarımız tarafından hazırlanmaktadır.


>

Patent / Faydalı Model Müracaatı

Patent Uzmanlarımız dosyanızı Türk Patent ve Marka Kurumu'na en uygun şekilde, gerekli araştırma ve inceleme safhası bittiğinde, 1 gün içerisinde sunar.

Her buluşa özel Patent Uzmanı ataması yapmaktayız. Böylelikle sizin dilinizden daha iyi anlayabilen bir kişiyle çalışma fırsatınız olmaktadır.

Başvuru tarihi koruma tarihi olup rüçhan hakkı talep etmeniz doğrultsunda yine bu tarih baz alınır.

Müracaat ile birlikte Patent / Faydalı Model süreci de başlamış olur. 


>

Patent Süreç Takibi / İtirazlar

Patent müracaatı ile birlikte patentinizi, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan verilen takip numarasıyla takip edebilir, son durumunu kendiniz de öğrenebilirsiniz. Kaldı ki süreçle ilgili her gelişme tarafımızdan sizlere süresi içerisinde bildirilmektedir.

Patent müracaatı yapılması halinde, resmi araştırma raporu talebinin başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Bu süre içinde resmi araştırma raporu talep edilmediği takdirde başvuru geri alınmış sayılacaktır. 

Resmi araştırma, Türk Patent ve Marka Kurumu veya Türk Patent ve Marka Kurumu ile anlaşmalı uluslararası ofisler tarafından yapılmaktadır. Resmi araştırma raporu için araştırma ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu süre araştırma raporu talebinden sonra 3 aydır. Ücretin ödenmemesi durumunda patent başvurusu geri alınmış sayılacaktır. Eğer araştırma otoritesi Türk Patent ve Marka Kurumu dışında bir ülke seçilmişse buluşunuzun ayrıca çevirisi yapılır.

Araştırma raporu ilgili kurumun belirtmiş olduğu süre içerisinde gelir. (Yaklaşık 18 ay) Bu kurumlar Türk Patent ve Marka Kurumu, Rusya, Avusturya, İsveç v.b. ofislerdir.

Araştırma raporu geldikten sonra incelemeli sistem tercihi yapılır. 

Resmi araştırma raporuna görüş sunma hakkımız mevcuttur. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 3 ay içinde bildirim yapılır. Ayrıca başvuru sahibi görüşler ışığında, buluşu aşmamak kaydıyla, tarifname takımında değişiklik yapabilir. İncelemeli sistem tercihi ile birlikte ya da araştırma raporunun yayınlanmasından sonra 6 ay içinde inceleme talebi yapılmalıdır.

Resmi araştırma raporu yayınından sonra üçüncü kişiler için 6 aylık itiraz süresi tanınır. Başvuru sahibi yapılan itirazlara itiraz süresinin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve talep ettiği takdirde 3 aylık ek bir süre içinde cevap verebilir. Başvuru sahibi verilen süre içinde itirazlara cevap vermezse inceleme raporu üçüncü kişinin itirazları dikkate alınarak düzenlenir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterli olup olmadığı ile ilgili kararını başvuru sahibine inceleme raporu yoluyla bildirir.İnceleme raporu olumlu ise, başvuru sahibine patentin verilmesine karar verildiğini bildiren bir yazı gönderilir.İnceleme raporu olumsuz ise başvuru sahibine inceleme raporunun olumsuz olduğu yönünde yazı gönderilir. Bu yazı ile başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi veya verilen karara görüş sunabilmesi için 6 ay süre verilir.

2017 yılı itibariyle Faydalı Model müracaatları da resmi araştırmaya tabi tutulmaktadır. Resmi araştırma süresi şekli eksiklik olmaması halinde onay yazısına istinaden 2 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. 2 ay içerisinde araştırma talebi yapılmadığı takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Gerek Patent gerekse Faydalı Model tescil kararı çıktıktan sonra tescil ücretinin zamanında ödenmesi ile tarafımızdan 2 ay içerisinde başvuru sahibine tescil belgesi gönderilir.

İncelemeli Patent belgesinin gelmesi ortalama 3 yıl sürebilir. Faydalı Modelde bu süre 18-24 aydır.


>

Patent Tescili / İzleme

Patent / Faydalı Model tesciliniz onay vermeniz halinde tarafımızdan ayrıca takip edilir. Vermiş olduğumuz bu hizmetin adı; Patent Mentor'dür 

Takip süresince benzer patentler ya da taklitler söz konusu olduğunda devreye girmekte ve gerekli itiraz ya da davaları sizin adınıza sizin onayınızla yürütmekteyiz.

İncelemeli patent 20 yıl Faydalı Model 10 yıl korumakla birlikte yıllık harçlar ödenmektedir. Yıllık harçlar başvuru tarihini takip eden 3.yıldan sonra başlamaktadır.

Süre sonunda buluş halka mal olmuş olur.


>

Uluslararası Patent Tescili

Diğer sınai haklarda da olduğu gibi patent müracaatında da tescil talebi edilen ülke sınırları içerisinde koruma söz konusudur. Bu yüzden rüçhan tarihi içerisinde eğer böyle bir talep varsa müvekkillerimizi bu yönde yönlendirmekteyiz. 

Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, buna rüçhan hakkı denir ve öncelik hakkı anlamına gelir.

Rüçhan süresi içerisinde PCT, EPO v.b sistemler ya da ilgili ülkelerde patent süreci başlatılır. Bu konu hakkında detaylı bilgiyi, patent uzmanlarımız, talep etmeniz halinde size iletecektir.


>

Patent - Faydalı Model Ayrımı

Patent için buluş basamağı söz konusudur. Ancak Faydalı Modelde bu kriter aranmaz.

Patent 20 yıl koruma süresi tanırken Faydalı Model 10 yıl koruma sağlar.

Patent incelemeye tabi iken Faydalı model başvuruları için inceleme raporu düzenlenmez.

Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler için faydalı model başvurusu yapılamaz.

Yukarıdaki farklılıklar sadece prosedüre ilişkin olup, mevcut yasaya göre faydalı model belgesi sahibine tanınan haklar, patent sahibine tanınan haklarla aynıdır. Faydalı Model belgesine, Ek Patentlerde olduğu gibi "ek faydalı model" verilmez.